صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۰۹/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۲۴۴,۶۴۰,۶۳۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۷۵۵,۳۵۹,۳۶۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۰,۲۴۶,۹۶۶,۰۵۹,۰۴۲
قیمت صدور هر واحد (لحظه ای)
۱۳,۴۸۱
قیمت ابطال هر واحد (لحظه ای)
۱۳,۴۷۷
قیمت آماری هر واحد (لحظه ای)
۱۳,۶۰۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ۱۴:۵۶:۱۴
اطلاعات صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۵/۰۱
نوع صندوق
درآمد ثابت نوع دوم-قابل معامله
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ ۱۳,۴۷۹ ۱۳,۴۷۵ ۱۳,۶۰۳ ۱۲۸ ۰ ۳,۷۳۲,۵۶۸,۶۱۵ ۰ ۱,۴۹۷,۹۲۷,۹۸۱ ۲,۲۴۴,۶۴۰,۶۳۴ ۳۰,۲۴۶,۹۶۶,۰۵۹,۰۴۲
  ۲ ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ۱۳,۴۷۳ ۱۳,۴۶۹ ۱۳,۵۹۶ ۱۲۷ ۰ ۳,۷۳۲,۵۶۸,۶۱۵ ۰ ۱,۴۹۷,۹۲۷,۹۸۱ ۲,۲۴۴,۶۴۰,۶۳۴ ۳۰,۲۳۲,۴۴۴,۲۰۶,۳۳۹
  ۳ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ۱۳,۴۶۶ ۱۳,۴۶۲ ۱۳,۵۹۰ ۱۲۸ ۰ ۳,۷۳۲,۵۶۸,۶۱۵ ۰ ۱,۴۹۷,۹۲۷,۹۸۱ ۲,۲۴۴,۶۴۰,۶۳۴ ۳۰,۲۱۸,۰۵۷,۷۷۸,۳۴۸
  ۴ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ ۱۳,۴۶۹ ۱۳,۴۶۵ ۱۳,۵۳۱ ۶۶ ۰ ۳,۷۳۲,۵۶۸,۶۱۵ ۱,۴۸۷,۵۰۰ ۱,۴۹۷,۹۲۷,۹۸۱ ۲,۲۴۴,۶۴۰,۶۳۴ ۳۰,۲۲۳,۶۸۸,۳۲۵,۱۶۰
  ۵ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ ۱۳,۴۴۸ ۱۳,۴۴۴ ۱۳,۵۲۳ ۷۹ ۰ ۳,۷۳۲,۵۶۸,۶۱۵ ۰ ۱,۴۹۶,۴۴۰,۴۸۱ ۲,۲۴۶,۱۲۸,۱۳۴ ۳۰,۱۹۷,۵۶۴,۳۸۲,۰۰۷
  ۶ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ ۱۳,۴۳۸ ۱۳,۴۳۴ ۱۳,۵۱۶ ۸۲ ۰ ۳,۷۳۲,۵۶۸,۶۱۵ ۳,۷۲۵,۰۰۰ ۱,۴۹۶,۴۴۰,۴۸۱ ۲,۲۴۶,۱۲۸,۱۳۴ ۳۰,۱۷۴,۵۱۳,۲۷۹,۸۲۷
  ۷ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ۱۳,۴۲۸ ۱۳,۴۲۴ ۱۳,۵۰۹ ۸۵ ۴۴,۷۱۶,۰۰۰ ۳,۷۳۲,۵۶۸,۶۱۵ ۰ ۱,۴۹۲,۷۱۵,۴۸۱ ۲,۲۴۹,۸۵۳,۱۳۴ ۳۰,۲۰۱,۴۸۴,۱۹۷,۶۲۱
  ۸ ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ ۱۳,۴۱۸ ۱۳,۴۱۴ ۱۳,۵۱۳ ۹۹ ۰ ۳,۶۸۷,۸۵۲,۶۱۵ ۰ ۱,۴۹۲,۷۱۵,۴۸۱ ۲,۲۰۵,۱۳۷,۱۳۴ ۲۹,۵۷۸,۶۳۳,۶۲۰,۷۲۵
  ۹ ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ ۱۳,۴۱۱ ۱۳,۴۰۷ ۱۳,۵۰۷ ۱۰۰ ۰ ۳,۶۸۷,۸۵۲,۶۱۵ ۰ ۱,۴۹۲,۷۱۵,۴۸۱ ۲,۲۰۵,۱۳۷,۱۳۴ ۲۹,۵۶۴,۹۲۲,۰۹۳,۵۷۱
  ۱۰ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ۱۳,۴۰۵ ۱۳,۴۰۱ ۱۳,۵۰۰ ۹۹ ۰ ۳,۶۸۷,۸۵۲,۶۱۵ ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۴۹۲,۷۱۵,۴۸۱ ۲,۲۰۵,۱۳۷,۱۳۴ ۲۹,۵۵۱,۳۶۱,۸۰۷,۰۱۰
  ۱۱ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ ۱۳,۴۰۷ ۱۳,۴۰۳ ۱۳,۴۹۰ ۸۷ ۴۸,۵۰۰,۰۰۰ ۳,۶۸۷,۸۵۲,۶۱۵ ۰ ۱,۴۸۱,۵۱۵,۴۸۱ ۲,۲۱۶,۳۳۷,۱۳۴ ۲۹,۷۰۶,۱۶۵,۴۵۶,۳۲۳
  ۱۲ ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ ۱۳,۳۸۷ ۱۳,۳۸۳ ۱۳,۴۸۶ ۱۰۳ ۰ ۳,۶۳۹,۳۵۲,۶۱۵ ۰ ۱,۴۸۱,۵۱۵,۴۸۱ ۲,۱۶۷,۸۳۷,۱۳۴ ۲۹,۰۱۱,۷۶۷,۸۴۹,۲۶۱
  ۱۳ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ ۱۳,۳۷۷ ۱۳,۳۷۳ ۱۳,۴۷۴ ۱۰۱ ۹۳,۵۰۰,۰۰۰ ۳,۶۳۹,۳۵۲,۶۱۵ ۰ ۱,۴۸۱,۵۱۵,۴۸۱ ۲,۱۶۷,۸۳۷,۱۳۴ ۲۸,۹۸۹,۶۲۱,۲۹۸,۱۴۲
  ۱۴ ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ ۱۳,۳۶۷ ۱۳,۳۶۲ ۱۳,۴۶۳ ۱۰۱ ۰ ۳,۵۴۵,۸۵۲,۶۱۵ ۰ ۱,۴۸۱,۵۱۵,۴۸۱ ۲,۰۷۴,۳۳۷,۱۳۴ ۲۷,۷۱۸,۰۵۰,۶۶۳,۳۹۸
  ۱۵ ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ ۱۳,۳۵۷ ۱۳,۳۵۲ ۱۳,۴۷۷ ۱۲۵ ۰ ۳,۵۴۵,۸۵۲,۶۱۵ ۰ ۱,۴۸۱,۵۱۵,۴۸۱ ۲,۰۷۴,۳۳۷,۱۳۴ ۲۷,۶۹۶,۹۴۸,۵۴۵,۵۸۱
  ۱۶ ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ ۱۳,۳۵۱ ۱۳,۳۴۷ ۱۳,۴۷۱ ۱۲۴ ۰ ۳,۵۴۵,۸۵۲,۶۱۵ ۰ ۱,۴۸۱,۵۱۵,۴۸۱ ۲,۰۷۴,۳۳۷,۱۳۴ ۲۷,۶۸۵,۵۹۱,۴۲۴,۹۳۵
  ۱۷ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ ۱۳,۳۴۶ ۱۳,۳۴۱ ۱۳,۴۶۶ ۱۲۵ ۰ ۳,۵۴۵,۸۵۲,۶۱۵ ۰ ۱,۴۸۱,۵۱۵,۴۸۱ ۲,۰۷۴,۳۳۷,۱۳۴ ۲۷,۶۷۴,۴۱۱,۴۳۵,۸۹۲
  ۱۸ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ ۱۳,۳۲۶ ۱۳,۳۲۲ ۱۳,۴۷۸ ۱۵۶ ۰ ۳,۵۴۵,۸۵۲,۶۱۵ ۶۴,۵۶۰,۰۰۰ ۱,۴۸۱,۵۱۵,۴۸۱ ۲,۰۷۴,۳۳۷,۱۳۴ ۲۷,۶۳۳,۵۷۴,۳۲۷,۰۰۰
  ۱۹ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ ۱۳,۳۱۶ ۱۳,۳۱۱ ۱۳,۴۴۳ ۱۳۲ ۰ ۳,۵۴۵,۸۵۲,۶۱۵ ۰ ۱,۴۱۶,۹۵۵,۴۸۱ ۲,۱۳۸,۸۹۷,۱۳۴ ۲۸,۴۷۱,۸۶۸,۹۱۵,۲۵۸
  ۲۰ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ ۱۳,۳۱۶ ۱۳,۳۱۱ ۱۳,۴۳۹ ۱۲۸ ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۵۴۵,۸۵۲,۶۱۵ ۰ ۱,۴۱۶,۹۵۵,۴۸۱ ۲,۱۳۸,۸۹۷,۱۳۴ ۲۸,۴۷۱,۸۶۷,۲۰۷,۱۸۷
  مشاهده همه